• Aan de slag met meiden- en vrouwenvoetbal bij Nooit Gedacht

    19 sep 2018
  • Nooit Gedacht doet dit jaar mee aan het ontwikkelingsprogramma meiden- en vrouwenvoetbal van de KNVB. Dat betekent dat we de komende jaren aan de slag gaan met de ontwikkeling van meiden- en vrouwenvoetbal in onze vereniging. Centrale thema’s zijn de positionering van het vrouwenvoetbal binnen onze club, de kwaliteit van het meiden- en vrouwenvoetbal en een verenigingsorganisatie die ook is afgestemd op vrouwenvoetbal.

    Vorig seizoen zijn we door de KNVB benaderd deel te nemen aan het ontwikkelingsprogramma. Na onze instemming volgde er een intakegesprek waarin we meer informatie over het programma kregen en onze ambitie hebben toegelicht. Met behulp van een analysegesprek hebben we rapportage ontvangen met een goed beeld van de thema’s waarop onze vereniging zich kan ontwikkelen. Daar gaan we nu mee aan de slag, onder begeleiding van onder andere procesbegeleiders, KNVB-medewerkers voetbalontwikkeling en overige experts.


    In de regio is Nooit Gedacht de enige die aan het programma deelneemt. In heel Nederland doen er in totaal ongeveer 30 verenigingen mee aan het ontwikkelingsprogramma. Een mooie en unieke kans dus. De deelnemende verenigingen ontwikkelen en versterken zichzelf, maar inspireren óók andere clubs door het delen van kennis en inzichten. Zo wordt gezamenlijk een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de volledige breedte van het meiden- en vrouwenvoetbal.


    Vanuit de vereniging is Rik Hoeben programmaleider. Wil jij ook meedenken of een bijdrage leveren? Neem dan contact op met Rik. Want de sleutel voor succes is natuurlijk de betrokkenheid en het commitment van alle betrokkenen binnen de vereniging! Kijk voor meer informatie op de website van de KNVB.