• Lidmaatschap Nooit Gedacht

  Jeugd
  Een ouder of voogd van een nieuw jeugdlid neemt contact op met Jos Schuurmans, telefoon 06 - 13 68 25 84.

  Senioren
  Een nieuw seniorenlid neemt contact op met de secretaris Wilco Cremers, telefoon 073 - 532 4001, van het algemeen bestuur.

  Zowel een nieuw senioren lid, als een nieuw jeugdlid, dient een inschrijfformulier en een machtiging contributie (zie onder) in te vullen en in te leveren. Zodra een aanmelding is ontvangen zal de (jeugd)secretaris de aanmelding doorgeven bij de ledenadministratie, (Jeugd) Technische Commissie en de penningmeester. De (Jeugd) Technische Commissie zal de aanmelding beoordelen en aangeven wat de mogelijkheden zijn om bij Nooit Gedacht te komen voetballen.

  Het contributiebedrag wordt aangepast aan de duur van het lidmaatschap, alleen wanneer het lidmaatschap niet voor of niet direct bij aanvang van het seizoen is aangegaan.

  Indien een nieuw lid eerder lid is geweest van een andere voetbalvereniging, kan het noodzakelijk zijn dat er een overschrijving moet worden aangevraagd bij de KNVB. De (jeugd)secretaris zal aangeven wat er dan geregeld moet worden bij de andere vereniging.


  Wijziging persoonsgegevens of opzeggen lidmaatschap
  Het wijzigen van persoonsgegevens of het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het wijzigingsformulier.

  Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk voor aanvang van een seizoen bij het (jeugd)secretariaat te gebeuren, doch uiterlijk 30 juni. Bij afmelding na 30 juni is men verplicht tot betaling van de gehele jaarlijkse contributie.

 • Inschrijfformulier nieuwe leden en machtiging

 • Wijziging persoonsgegevens of opzeggen lidmaatschap