• Agenda Algemene Ledenvergadering

  11 dec 2018

 • Het bestuur van Nooit Gedacht nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 11 december om 21:00 uur in de kantine. De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening en mededelingen door de voorzitter
  2. Terugblik afgelopen jaar
  3. Verslag van de commissie kascontrole
  4. Benoeming nieuwe commissie kascontrole
  5. Jaarverslag financiën seizoen 2017-2018 en vaststelling begroting seizoen 2018-2019
  6. Contributiestructuur inclusief stemming
  7. Voorstel nieuwe kandidaten en aftredende bestuursleden inclusief stemming
  8. Enquête en speerpunten 2019
  9. Presentatie SEC (door Hans Willemsen)
  10. Rondvraag
  11. Afsluiting

  Tot de 11e!