• Algemene Leden Vergadering op 15 november

  12 nov 2022
 • Hierbij nodigen wij jullie graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 15 november 2022 in de kantine, aanvang 20.00 uur.

  De agenda is als volgt:

  1. Opening en mededelingen door de voorzitter

  2. Terugblik afgelopen jaar

  3. Verslag van de commissie kascontrole

  4. Benoeming nieuwe commissie kascontrole

  5. Jaarverslag financiën seizoen 2021-2022 en vaststelling

  6. Begroting seizoen 2022-2023 en vaststelling

  7. Contributie

  8. Samenstelling bestuur

  9. Speerpunt 2022/23: blijven werken aan binding leden met vereniging, werving/behoud vrijwilligers, controle energieverbruik

  10. Rondvraag

  11. Afsluiting met drankje van Nooit Gedacht

  Voor agendapunt 8, samenstelling bestuur:

  • Aftredende en niet herkiesbare bestuursleden (Rob van Boekel (accommodatie-commissie), Mirjam Krijnen (communicatie-commissie), Mari Strik (voorzitter), Niels Verbruggen (kantine-commissie) & Ruud Vorstenbosch (activiteiten-commissie))

  • Aftredend en herkiesbaar bestuurslid (Bart Hoeben, penningmeester)

  • Verkiesbaar Luuk Bijveld (accomodatie-commissie}

  Er zijn en worden mogelijk nieuwe bestuursleden benaderd. Maar nog niet alle bestuursfuncties zijn op dit moment ingevuld. We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers met hart voor de club die een tijdje in het bestuur willen meedraaien. (zie hiervoor ook het dit bericht: https://www.nooitgedachtgeffen.nl/gezocht-vrijwilligers-met-hart-voor-de-vereniging)

  Dus heb je interesse, ben jij die persoon die we zoeken of ken jij iemand, laat het weten door een mail te sturen aan voorzitter@nooitgedachtgeffen.nl of spreek een van de huidige bestuursleden aan.

  Een vriendelijk verzoek aan alle leden om hierbij aanwezig te zijn. Maak gebruik van deze gelegenheid om je mening te uiten en een positieve bijdrage te leveren, met als doel onze vereniging nog beter en sterker te maken.

  SAMEN ZIJN WIJ NOOIT GEDACHT!

  Bestuur Nooit Gedacht