• Bestuur

  Het bestuur vormt het orgaan waar je met al je vragen terecht kan. Er zijn diverse bestuursleden met eigen commissies waar bepaalde zaken onder vallen. De huidige organisatiestructuur van Nooit Gedacht betreft de volgende vakgebieden:

  Naam Hoofdtaak
  Vacature Voorzitter
  Jos Schuurmans Secretaris
  Bart Hoeben Penningmeester
  Toine de Kok  Technische Commissie
  Luuk Bijveld Accommodatiecommissie gebouwen / velden
  Vacature Communicatie Commissie
  Vacature Kantine Commissie
  Tiny Heijmans Sponsor Commissie
  Vacature Activiteiten Commissie