• Contributie

  22 sep 2022
 • Het nieuwe voetbalseizoen is begonnen. De eerste wedstrijden zijn gespeeld. Goed om te zien dat de velden weer druk bezet zijn met honderden kinderen en volwassenen die al dan niet fanatiek hun hobby uitoefenen. Allemaal leden van onze vereniging. En bij lid zijn hoort ook (helaas) de verplichting om contributie te betalen. De inkomsten hiervan vormen een belangrijke geldbron voor onze vereniging. Hier worden activiteiten, trainers en materialen van bekostigd.
  Met dit bericht geven we jullie als bestuur wat meer inzicht in de contributieopbouw en -inning. In de bijlage, onderaan dit bericht, lees je hoe de contributie voor het komende seizoen 2022-2023 is opgebouwd.

  Contributie inning
  Deze week hebben alle leden per mail een "factuur" ontvangen voor de contributie. Hierop staat welke contributie je betaalt en hoe dit is opgebouwd. Deze week wordt die contributie ook afgeschreven.
  Gelukkig heeft 95% van onze leden een automatische incasso afgegeven. In dat geval hoef je alleen maar te controleren of de afgegeven incassomachtiging voor Nooit Gedacht is goedgekeurd. Bij de meeste mensen staat dit al vele jaren op akkoord. Vooral voor nieuwe leden is dit even belangrijk.
  Voor degene die in het verleden zelf de contributie overmaakten zijn er nog twee mogelijkheden. Geef alsnog een incassomachtiging af bij de penningmeester. Of betaal de factuur van de contributie binnen 14 dagen na dagtekening.

  Foute bedragen of correcties in de contributie
  De ledenadministratie en daarbij horende contributie inning blijft (deels) mensen werk. Dus fouten kunnen er gemaakt worden. Denk je dat er per ongeluk een fout is gemaakt bij de contributie inning dan kun je hierover een mail sturen naar financiele.commissie@nooitgedachtgeffen.nl. Ook als er iets niet duidelijk is kun je contact opnemen via dit mailadres.
  Wij wensen iedereen een fijn voetbalseizoen toe!

  Namens het bestuur,
  De financiƫle commissie

  Opbouw contributie