• Een veilige sportomgeving voor iedereen

  24 mrt 2022
 • Nooit Gedacht vindt het belangrijk om een veilige sportomgeving te bieden. Iedereen moet zich veilig voelen om bij Nooit Gedacht zijn of haar sport uit te kunnen oefenen. Daarom heeft het bestuur een aantal stappen gezet. Een van deze stappen is het opstellen van protocol Ongewenst gedrag. Centraal hierin staat dat wij elke vorm van ongewenst gedrag niet accepteren. Ieder lid, kaderlid of iedere vrijwilliger/medewerker dient zich dan ook van iedere vorm van intimiderend gedrag, pesten, discriminatie, agressie (verbaal, online en/of fysiek) en seksuele intimidatie te onthouden.

  Daarnaast hebben we een aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers opgesteld. Hierin staat onder andere dat we met nieuwe vrijwilligers een kennismakingsgesprek hebben en dat we een Verklaring omtrent Gedrag vragen.

  Vertrouwenspersoon
  We hebben ook een vertrouwenspersoon aangesteld. Voor Nooit Gedacht is dit Iris Vogels. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06 - 506 258 40. Iedereen die bij de vereniging is betrokken kan bij haar terecht. Iris luistert naar wat er aan de hand is, denkt mee en neemt zo nodig vervolgstappen, maar is geen hulpverlener. Ze is neutraal en kiest dus geen kant.

  Verklaring Omtrent Gedrag
  Voor alle vrijwilligers die regelmatig met jeugdleden te maken hebben is een Verklaring Omtrent Gedrag nodig. Een VOG toont aan dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het Ministerie van Justitie geeft de VOG’s af. We vragen de VOG aan in de categorie ‘belast met de zorg voor minderjarigen’ en ‘belast met de zorg voor (hulpbehoevende)personen. Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat hiermee samenhangt.

  Nooit Gedacht regelt de aanvraag. Binnenkort krijg je een brief vanuit de vereniging over hoe dit in zijn werk gaat. Het aanvragen van een VOG is gratis en is 3 jaar geldig.

  Documenten
  Alle bijlagen vind je als bijlagen bij dit nieuwsbericht en staan op de website bij het kopje “vrijwilligers”.

 • Protocol Ongewenst Gedrag

 • Stappenplan aanname beleid

 • Informatie over VOG