• Eerste bijeenkomst "besturen met visie" geslaagd

    13 mrt 2019

  • Afgelopen maandag vond de bijeenkomst ‘besturen met visie’ plaats in de kantine van onze club. Het Sport Expertise Centrum had hiervoor besturen van Geffense verenigingen uitgenodigd. Het doel van de avond was onder andere het uitwisselen van informatie en brainstormen over mogelijke verbeteringen bijvoorbeeld door te kijken naar mogelijkheden om samen te werken. Er waren ongeveer 15 bestuurders aanwezig namens 9 verenigingen.

    De avond werd verzorgd door Hans Willemsen van het Sport Expertise Centrum. Ook wethouder Kees van Geffen was aanwezig.

    Positieve reacties
    De reacties na afloop waren positief. De avond was geslaagd en er is positieve energie losgekomen. Er zijn genoeg goede ideeën ontstaan om nog eens door te praten met elkaar over de samenwerking op een aantal vlakken. Daarom staat er op 13 mei een volgende bijeenkomst gepland.