• Gezocht: Vrijwilligers met hart voor de vereniging!

  17 okt 2022
 • De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) houden we op dinsdag 15 november. De ALV is voor ons als bestuur, maar ook voor alle leden en ouders van jeugdleden een belangrijk moment. We kijken terug op het afgelopen jaar, maar kijken ook vooral vooruit. Goed en fijn om met elkaar te delen hoe we varen als vereniging en om daarover in gesprek te gaan.  De ALV is het moment waarop je input kan geven aan het bestuur en vragen kunt stellen. De agenda voor deze vergadering volgt binnenkort.

  Uitdagingen
  Toch willen we al een onderwerp aanstippen. We hebben dit jaar namelijk 5 aftredende en niet herkiesbare bestuursleden hebben. We zijn dus op zoek naar nieuwe bestuurs en/of commissieleden.

  De afgelopen jaren bestond het bestuur uit 9 personen. Dat wil zeggen dat naast voorzitter, secretaris en penningmeester ook alle commissies vertegenwoordigd waren. Met deze groep hebben we de club aardig op de rit gekregen. Zo is het bijvoorbeeld relatief rustig binnen de club, er heeft een upgrade plaatsgevonden van delen van het gebouw, de materialen en velden. En niet onbelangrijk: ook voetbaltechnisch groeien we in leden en ook in teams. Bovendien staan we er financieel beter voor dan 4 jaar geleden.

  We merken, als bestuur, dat steeds meer commissies weer functioneren zoals ze ooit bedoeld zijn. Denk hierbij aan de sponsor-, Technische-, pr-, accommodatie- en kantinecommissie.

  Tijd om achterover te leunen? Nee, integendeel zelfs. Want de komende jaren staan we voor enkele grote uitdagingen. Om een paar voorbeelden te noemen:
  -             Wat doet de groei van Geffen met ons als vereniging?
  -             Hoe komt er op ons af door de huidige energiecrisis?
  -             Hoe houden we ouders op een goede manier betrokken?
  -             Hoe trekken we vrijwilligers aan nu de traditionele vrijwilligers meer en meer vergrijzen?
  -             Hoe kunnen we (meer) samenwerken met andere Geffense verenigingen?
  -             En hoe kunnen we onze accommodatie op het gewenste niveau houden dan wel krijgen?

  Uitdagingen waar we als bestuur gesteund door de commissies goed naar gaan kijken en waarin we beleidsmatige keuzes moeten gaan maken.

  We zijn op zoek naar jou!
  We kunnen hierbij de hulp van leden, ouders of andere betrokken personen goed gebruiken. Dus heb je interesse om mee te denken over deze beleidskeuzes en/of andere onderwerpen, meld je dan via mail: voorzitter@nooitgedachtgeffen.nl. We kijken er naar uit om met je in gesprek te gaan en te kijken wat bij je zou passen.

  Ook als je nog wat twijfels hebt of het iets voor jou kan zijn. Heb je bijvoorbeeld bepaalde expertise op gebieden die voor ons als Nooit Gedacht nuttig kan zijn schroom niet. Een kleine bijdrage in tijd kan voor ons als bestuur al een groot verschil maken.

  SAMEN ZIJN WIJ NOOIT GEDACHT