• Informatie contributie 2020-2021

  26 aug 2020
 • Contributie seizoen 2020-2021

  Voor sommigen is het voetbalseizoen weer begonnen. Anderen staan te popelen om te mogen beginnen. Over een paar weken zien we weer honderden kinderen en volwassenen hun hobby uitoefenen op onze velden. Allemaal leden van onze vereniging. En bij lid zijn hoort ook (helaas) de verplichting om contributie te betalen. De inkomsten hiervan vormen een belangrijke geldbron voor onze vereniging. Hier worden activiteiten, trainers en materialen van bekostigd.

  Met dit bericht geven we jullie als bestuur wat meer inzicht in de contributieopbouw en -inning. In de bijlage, onderaan dit bericht, lees je hoe de contributie voor het komende seizoen 2020-2021 is opgebouwd.

  Contributie inning
  In de week van 24 augustus 2020 gaan wij al onze leden een "factuur" sturen voor de contributie. Hierop staat welke contributie je betaalt en hoe dit is opgebouwd. In die eerste week van september willen wij vervolgens de contributie gaan innen bij onze leden.

  Gelukkig heeft 95% van onze leden een automatische incasso afgegeven en we zullen dit rond 3 september gaan incasseren. Zij hoeven dus alleen maar te controleren in telebankieren of de afgegeven incassomachtiging voor Nooit Gedacht is goedgekeurd. Bij de meeste mensen staat dit al vele jaren op akkoord. Vooral voor nieuwe leden is dit even belangrijk.

  Voor degene die in het verleden zelf de contributie overmaakten zijn er nog twee mogelijkheden. Nog voor 3 september zorgen voor een incassomachtiging af te geven bij de secretaris of penningmeester. Of de factuur van de contributie binnen 14 dagen na dagtekening betalen.

   Foute of correcties in de contributie
  De ledenadministratie en daarbij horende contributie inning blijft (deels) mensen werk. Dus fouten kunnen er gemaakt worden. Denk je dat er per ongeluk een fout is gemaakt bij de contributie inning dan kun je hierover een mail sturen naar financiele.commissie@nooitgedachtgeffen.nl.  Ook als er iets niet duidelijk is kun je contact opnemen via dit mailadres.

  Wij wensen iedereen een fijn voetbalseizoen toe!

  Namens het bestuur,
  De financiĆ«le commissie 

  Opbouw contributie