• Informatie contributie 2021-2022

  6 sep 2021
 • Het nieuwe voetbalseizoen is begonnen. Sommigen hebben hun eerste wedstrijden al gespeeld. Anderen staan te popelen om te mogen beginnen. Over een paar weken zien we weer honderden kinderen en volwassenen hun hobby uitoefenen op onze velden. Allemaal leden van onze vereniging. En bij lid zijn hoort ook (helaas) de verplichting om contributie te betalen. De inkomsten hiervan vormen een belangrijke geldbron voor onze vereniging. Hier worden activiteiten, trainers en materialen van bekostigd.

  Met dit bericht geven we jullie als bestuur wat meer inzicht in de contributieopbouw en -inning. In de bijlage, onderaan dit bericht, lees je hoe de contributie voor het komende seizoen 2021-2022 is opgebouwd.

   

  Contributie inning
  In de week van 6 september 2021 gaan wij al onze leden een "factuur" sturen voor de contributie. Hierop staat welke contributie je betaalt en hoe dit is opgebouwd. In diezelfde week van september gaan wij vervolgens de contributie innen bij onze leden.

  Gelukkig heeft 95% van onze leden een automatische incasso afgegeven en we zullen dit rond 10 september gaan incasseren. Zij hoeven dus alleen maar te controleren in of de afgegeven incassomachtiging voor Nooit Gedacht is goedgekeurd. Bij de meeste mensen staat dit al vele jaren op akkoord. Vooral voor nieuwe leden is dit even belangrijk.

  Voor degene die in het verleden zelf de contributie overmaakten zijn er nog twee mogelijkheden. Nog voor 10 september zorgen voor een incassomachtiging en deze af te geven bij de penningmeester. Of de factuur van de contributie binnen 14 dagen na dagtekening betalen.

   

  Foute bedragen of correcties in de contributie
  De ledenadministratie en daarbij horende contributie inning blijft (deels) mensen werk. Dus fouten kunnen er gemaakt worden. Denk je dat er per ongeluk een fout is gemaakt bij de contributie inning dan kun je hierover een mail sturen naar financiele.commissie@nooitgedachtgeffen.nl.  Ook als er iets niet duidelijk is kun je contact opnemen via dit mailadres.
  Wij wensen iedereen een fijn voetbalseizoen toe!

  Namens het bestuur,
  De financiƫle commissie

 • Opbouw contributie