• Wat is kaboutervoetbal?
  Kaboutervoetbal betekent samen met leeftijdsgenootjes sporten. Het is nog geen ‘echte’ voetbaltraining, maar draait om het plezier van samen lekker buiten bezig zijn. Het bevorderen van de motorische ontwikkeling en spelenderwijs kennis maken met het voetballen. En natuurlijk ook heel belangrijk, het goed leren omgaan met elkaar zoals dat hoort in een teamsport.

  Voor wie?
  Jongens en meisjes in de leeftijd van 3 en 4 jaar.

  Hoe werkt het?
  De trainingen hebben een speels karakter. Ze starten en eindigen elke keer op dezelfde wijze. Alles in laagdrempelige en leeftijdsadequate vorm. De groep kabouters wordt begeleid door ouders die middels een roulatieschema ingedeeld worden. Leeftijdscoördinator van de kabouters zorgt voor een vast aanspreekpunt en dienstschema met oudertaken.

  Voetbalschoenen/kleding is niet noodzakelijk, wel gymschoenen en kleding waarin kinderen makkelijk kunnen bewegen.

  Wanneer?

  • De kabouters trainen elke zaterdagochtend van 10.00 tot 10.45 uur.
  • Periode: september (aanvang seizoen na zomerstop) tot de laatste week van november en maart t/m mei (start zomerstop).
  • Als de weersomstandigheden te onprettig zijn kunnen begeleiders onderling besluiten de winterstop voor de kabouters te vervroegen of verlengen.
  • Of er in de vakanties wordt doorgetraind wordt tijdig gecommuniceerd, afhankelijk van de aanwezige kinderen en leiding.

  Hoe zit het met lid worden en wat zijn de kosten?
  Elke eerste training van de maand is er een mogelijkheid om in te stromen. Deze training mag gezien worden als een proefles. Om zo min mogelijk onrust in de groep te veroorzaken worden er in de overige weken geen proeflessen of instromers toegelaten. Vanaf de 2e les dient er een contributie betaald te worden. De contributie bedraagt € 50,- voor een heel seizoen.

  Nieuwsgierig geworden en/of aanmelden?
  Voor meer informatie kun je mailen naar coordinator.jeugd@nooitgedachtgeffen.nl

  Inschrijven nieuwe leden (PDF)