• Kunstgrasveld

    24 jul 2019
  • Vandaag kleurt veld 2 groen. De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het kunstgrasveld. De onderlagen zijn aangebracht, de verharding langs het kunstgrasveld is aangebracht, nieuwe lichtmasten zijn geplaatst, de ballenvangers en afrastering worden op dit moment aangebracht en het scorebord is ook verplaatst.

    Ondanks dat er vanaf vandaag een mooi groen grasmatje ligt betekent niet dat hierop gevoetbald mag worden. Er moeten nog veel werkzaamheden de komende weken gebeuren voordat het kunstgrasveld helemaal gereed is en gekeurd kan worden.

    Tot deze keuring is het streng verboden om te voetballen op het kunstgrasveld. Dit heeft met name te maken met aansprakelijkheden en garanties.

    Binnenkort worden de Richtlijnen en regels voor het gebruik van het kunstgrasveld bekend gemaakt zodat iedereen weet hoe we met ons nieuwe kunstgrasveld omgaan zodat we jarenlang kunnen genieten van ons kunstgras. Tot deze bekendmaking mag er dus absoluut niet op het kunstgrasveld gevoetbald worden.