• Materialen

  Doelstellingen materiaalcommissie
  Ten behoeven van een optimale uitoefening en ondersteuning van voetbal heeft de materiaalcommissie als hoofdtaak het zorgdragen voor een goede accommodatie, de juiste materialen en een sfeervolle kantine.

  Taken materiaalcommissie

  Sleutelbeheer

  • Zorg dragen voor de inkoop en uitgifte materialen
  • Zorg dragen voor het schoonmaken van de accommodatie.
  • Zorg dragen voor het onderhoud van de accommodatie.
  • Het opstellen van een onderhoudsplan.
  • Het opstellen van de veldindeling in overleg met diensdraaiers
  Vervanging van huidige materialen

  Wedstrijdmaterialen

  Voor de aanschaf of het vervangen van wedstrijdmaterialen kun je terecht bij:

  • Wim van Herpen

  Voor wedstrijdkleding kun je terecht bij

  • René van Erp 06 - 4638 1357

  Trainingsmaterialen

  Voor de aanschaf of het vervangen van trainingsmaterialen kun je terecht bij:

  • Peter Swanenberg

  Sleutels

  Wanneer je een sleutel van Nooit Gedacht nodig hebt:
  Tiny Schuurmans 06 - 14 51 96 19

  Als je stopt dient de sleutel weer bij Tiny ingeleverd te worden. Dus niet doorgeven aan je opvolger!

  Keepershandschoenen

  • Vanaf de D-pupillen krijg je 1 paar keepershandschoenen per jaar
  • Een kwitantie hiervoor is te verkrijgen bij Wim van Herpen
  • Keepershandschoenen worden bij Jo Spierings gehaald
  • Gebruik je oude keepershandschoenen voor de trainingen

  Coachjassen

  • Alle leiders krijgen een coachjas 
  • Deze zijn af te halen bij Thea Jank
  • Stop je als leider lever je coachjas dan weer in. Geef je jas niet aan je opvolger 
  • Als je als leider van team wisselt dit doorgeven aan Thea Jank
  • Wanneer je coachjas kapot is kun je in overleg met Thea deze bij Jo Spierings laten maken. 
  • Deze jassen zijn van Nooit Gedacht. Gebruik ze daarom niet privé. 
  • De grotere junioren elftallen en alle senioren elftallen kunnen voor als de temperatuur er om vraagt oude coach jassen krijgen om op de bank toch lekker warm de wedstrijd te volgen

  Algemene regels
  Ballen die tijdens wedstrijden of trainingen bij Jonkergouw (veld 3) of Mari Strik terecht komen:

  • Nooit zelf gaan halen. Nooit Gedacht heeft afspraken met buren gemaakt dat Nooit Gedacht de ballen zelf op gaat halen.
  • Melden aan de dienstdraaier

  Sportcomplex
  Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft.

  Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

  • Warmlopen doen we op de trainingsvelden, niet op de speelvelden of het hoofdveld.
  • Loopoefeningen buiten de lijnen van het speelveld.
  • Haal door de weeks de vlaggen van het veld als de wedstrijd is afgelopen.
  • Maak na de thuiswedstrijd je kleedkamer en die van de tegenstander schoon met een emmer water.
  • Laat bij uitwedstrijden de kleedkamer netjes achter.
  • Bij afgelastingen van zowel training als voetbalwedstijd wordt dit op de site vermeld en de mensen die dit aangaan worden gebeld
  • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. Durf elkaar hierop aan te spreken.
  • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug.
  • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
  • Niet in de (vang)netten hangen of springen.
  • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
  • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine en in het jeugdhonk.
  • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
  • Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
  • De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
  • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.