• Nieuwe verlichting hoofdveld

    7 feb 2021
  • Ons hoofdveld is voorzien van nieuwe verlichting. Het was al wat langer bekend dat de verlichting op het hoofdveld bij Nooit Gedacht steeds verder achteruit ging. We kregen dan ook vanuit de spelers/speelsters te horen dat de capaciteit van de verlichting bij avondwedstrijden niet meer voldoende was. VDL heeft alle verlichting vervangen.

    De signalen over de verlichting bereikten ook Het Collectief. Het Collectief heeft een ondersteunende functie naar de voetbalvereniging en bestaat uit vertegenwoordigers van Bestuur, de  Vrienden van Nooit Gedacht en Supportersclub van Nooit Gedacht. Hierbij geldt een taakverdeling, waarbij ieder zijn eigen rol en taak heeft. Meestal ondersteunen zij elftallen of initiatieven binnen de club. Omdat dat nu dit jaar niet/ nauwelijks aan de orde is, is in overleg met het bestuur gesproken over de vervanging van de huidige verlichting.

    Vanuit Het Collectief kwam het voorstel om het overgrote deel van de investering ten laste van Het Collectief te brengen, waarbij ook het bestuur haar bijdrage levert. Een mooi voorbeeld van samenwerken.

    Toen deze kogel door de kerk was, ging het snel en gingen de technische mensen van Nooit Gedacht samen met VDL aan de slag. Er is inmiddels prachtige nieuwe verlichting aangebracht, die enerzijds sterker is qua verlichtingscapaciteit en anderzijds minder stroom verbruikt. Hopelijk kunnen we snel weer de velden op, zodat we alle goals kunnen bewonderen!