• Nieuwsflitsen uit de bestuurskamer

  3 okt 2018
 • Sommigen kennen de rubriek "nieuwsflitsen uit de bestuurskamer" nog wel van enkele jaren geleden. Deze rubriek had het doel om leden een inkijkje te geven in de onderwerpen die tijdens bestuursvergaderingen aan bod kwamen en de besluiten die genomen worden.  Na een pauze van een jaar of vijf lijkt het hoog tijd om deze rubriek weer nieuw leven in te blazen.

  Dus ben je benieuwd wat er zoal besproken wordt tijdens bestuursvergaderingen? Lees dan snel verder:

  Het bestuur vergadert eens per drie weken op maandag van 20.00 uur tot 22.00 uur.

  Vergadering maandag 24 september 2018


  1. Nieuwe kandidaat-bestuursleden
  Afgelopen vergadering zijn Bart Hoeben en Mirjam Krijnen als kandidaat-bestuursleden aangeschoven bij de bestuursvergadering. Zij willen zich de komende tijd graag inzetten als bestuurslid. Uiteraard moet dit door de leden in de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden goedgekeurd.  De ALV vindt plaats voor het einde van dit jaar. Een uitnodiging hiervoor volgt nog.

  Meer informatie: Mari Strik

  2. Nieuwe website
  Afgelopen periode is door Tiny Heijmans, Wilco Cremers en Bram van Ravenstein (van Creativos) hard gewerkt aan het vullen en vormgeven van een nieuwe website. De website gaat bijna live. We hopen dat jullie de informatie op de nieuwe site snel kunnen vinden. De komende tijd ontwikkelen we deze website verder. Heb je suggesties of vragen hierover, laat het weten.

  Meer informatie: Wilco Cremers

  3. Pinnen in de kantine
  Vanaf nu is het mogelijk om in de kantine te pinnen of contactloos te betalen. Dit betekent dat alle consumpties direct contant of met de pin worden afgerekend. Er wordt dus niet meer opgeschreven!

  Meer informatie: Erwin van Erp

  4. Seizoensgids
  De laatste hand wordt gelegd aan de seizoensgids. Hierin staat alle informatie voor het komende jaar heel handig bij elkaar. Wil je iets weten over bijvoorbeeld activiteiten of commissies? Je leest het in deze gids.

  Meer informatie: Wilco Cremers

  5. Veilig sportklimaat
  Donderdag 27 september organiseert het Sport Expertise Centrum in Oss een thema-avond 'Op weg naar een veilig sportklimaat’. Vanuit Nooit Gedacht is Wilco Cremers hierbij aanwezig. Doel van deze bijeenkomst is om te horen hoe we het beste om kunnen gaan met grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en seksueel misbruik. Ook wordt er gesproken over de acties die we als club kunnen nemen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.

  Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op bijvoorbeeld seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Hierover wordt al langer binnen onze vereniging gesproken. Dit onderwerp wordt nu verkend en bekeken wat het betekent voor onze club.

  Meer informatie: Wilco Cremers

  6. Walking Soccer
  De vier Walking Soccer bijeenkomsten zitten er bijna op. Een groepje enthousiaste ‘oudere’ voetballiefhebbers heeft kennis gemaakt met deze nieuwe vorm van sporten. We kijken graag naar mogelijkheden om hier een vervolg aan te geven!

  Meer informatie: Toine de Kok


  Valt je iets op? Of heb je een idee?
  Laat het ons weten via mailadres bestuurng@nooitgedachtgeffen.nl