• Nieuwsflitsen uit de bestuurskamer

  21 aug 2020
 • Het bestuur vergadert ongeveer eens per drie weken. Afgelopen maandag, 17 augustus was de eerste bestuursvergadering na de zomerperiode. Ben je benieuwd naar de onderwerpen die onder andere aan bod zijn gekomen? Lees dan snel verder:

  Vergadering maandag 17 augustus 2020

  Seizoensopening en afscheid trainers & spelers Heren 1
  De teams zijn weer gestart met de trainingen. Bijna alle openstaande vacatures voor trainers/leiders bij de jeugdteams zijn ingevuld. Materialen zijn ook weer opgehaald. Met andere woorden: we zijn klaar voor het nieuwe seizoen. Goed nieuws dus.
  Op zaterdag 29 augustus openen we dit nieuwe voetbalseizoen met een coronaproof feestje. Die dag staat om 19.00 de bekerwedstrijd tussen Nooit Gedacht 1 en Vorstenbossche Boys 1 gepland. We maken dan ook van de gelegenheid gebruik om afscheid te nemen van trainers en enkele spelers van Heren 1. (Bart Hoeben)

  Financiën Nooit Gedacht
  Contributie: Zoals gebruikelijk wordt begin september de contributie geïnd. Hierover verschijnt volgende week nog een bericht. De contributie voor het seizoen 2020/2021 blijft gelijk. Dit is besloten in de Algemene Ledenvergadering eind 2019.
  Begroting 2021/2022: We hebben ook de concept begroting voor het seizoen 2021/2022 doorgenomen. Hierin zitten nog een aantal uitdagingen waar het bestuur zich nog over moet buigen. De begroting leggen we voor in komende Algemene Ledenvergadering. (Bart Hoeben)

  Evaluatie Maasdonk Cup
  Zaterdag 15 augustus was het eerste toernooi sinds lange tijd. De Maasdonk Cup was dus ook het eerste toernooi waar we alle genomen Coronamaatregelen konden testen. Qua organisatie is het heel goed verlopen. Het was druk en gezellig en dat is top! Het is natuurlijk voor iedereen wennen dat er allerlei looproutes zijn aangegeven en dat er alleen zitplaatsen zijn. Dit alles om er voor te zorgen dat de anderhalve meter regel na te leven is. Het is dus ook belangrijk dat iedereen zich hier aan houdt. We zagen namelijk dat het naleven van de coronaregels, zeker naarmate het later wordt, lastig blijkt. Blijf hier opletten want de regels zijn er helaas niet voor niets. (Niels Verbruggen, Bart Hoeben)

  Gesprek gemeente
  Regelmatig voeren we gesprekken met de gemeente. Net voor de zomer was het laatste gesprek. Hierin is o.a. gesproken over het kunstgrasveld en dan met name over de infill.  Afgesproken is dat er een herkeuring van het veld komt waarin gekeken wordt of het veld voldoet aan de vooraf gestelde eisen. (Mari Strik)