• Nieuwsflitsen uit de bestuurskamer

  10 sep 2021
 • Nieuwsflitsen uit de bestuurskamer

  Het bestuur vergadert ongeveer eens per drie weken. Afgelopen maandag 6 september was er een vergadering. Ben je benieuwd naar de onderwerpen die onder andere aan bod zijn gekomen? Lees dan snel verder:

  Vergadering maandag 6 september 2021

  Contributie en tegemoetkoming
  Binnenkort wordt de contributie voor het komende seizoen afgeschreven. Hierover staat een apart bericht op de website. In het verslag van de algemene leden vergadering van begin dit jaar stond geschreven dat “actief spelende leden in seniorenteams in seizoen 2020-2021 bij de start van het nieuwe seizoen 2021-2022 als compensatie voor het lage aantal voetbaluren in het afgelopen (corona) seizoen, 25 consumptiebonnen krijgen aangeboden. Binnenkort krijgen deze teams van onze voorzitter Mari Strik de bonnen uitgereikt. 

  Nieuwe (waarnemend) secretaris
  Sinds kort schuift Jos Schuurmans aan als kandidaat bestuurslid voor de functie van secretaris. Deze functie was vacant sinds de algemene ledenvergadering waarin Wilco aftredend was. Uiteraard moet vervullen van de functie door Jos nog officieel door de leden in de Algemene Ledenvergadering worden  goedgekeurd. De ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 2 november 2021. 

  Bestuursfunctie Technische Commissie
  Toine de Kok heeft aangegeven te gaan stoppen als bestuurslid vanuit de Technische Commissie. Dat betekent dat deze mooie functie binnenkort vrij komt. Lijkt dit je wat of wil je meer weten wat er dan van je verwacht wordt? Neem contact op met Toine de Kok.

  Vrijwilligers
  Vorige keer gaven we aan dat we gingen werken aan het verkennen van mogelijkheden rondom het vrijwilligersbeleid. We merken namelijk dat het steeds moelijker is om vrijwilligers te vinden voor welke taken dan ook. Met name het invullen van de meer structurele functies leveren problemen op. We zijn een mooie en grote vereniging met meer dan 700 leden. Er zijn dan ook diverse taken in te vullen. We willen en moeten dit samen doen. Anders is het niet mogelijk om sommige activiteiten te kunnen blijven organiseren.

  Enkele bestuursleden hebben zich hierin verdiept en een aanpak bedacht. De eerste stap is om te komen tot een coördinatieteam vrijwilligers. Dit team heeft als belangrijkste taak om te zorgen voor de (juiste) vrijwilliger, op de (juiste) plaats op het (juiste) moment. Hoe dit verder ingevuld gaat worden is de volgende stap.
  We houden je op de hoogte.


  Vernielingen kunstgrasveld
  We benadrukken nogmaals dat het kunstgrasveld alleen bedoeld is om te voetballen met de juiste schoenen. En niet als hangplek gebruikt mag worden. Verder mag er absoluut geen sigaretten, kauwgom of etenswaren gebruikt worden op het kunstgrasveld. De eerste vernielingen zijn hierdoor al aangericht. Nooit Gedacht gaat dit in de toekomst verhalen op de schuldige. Momenteel bekijken we als bestuur de mogelijkheid om ons sportpark te beveiligen met camera’s. Meer info: Rob van Boekel.

  Opknapbeurt gebouwen 
  De komende maanden zullen we enkele gebouwen gaan opknappen. Zo komen er op diverse plekken nieuwe kozijnen in ons gebouw. En ook de entree wordt aangepakt met het opnieuw voegen, een schilderbeurt en het opknappen van de poort. Veel van dit werk wordt door vrijwilligers verricht. Vele handen maken licht werk. Heb je wat tijd en wil je helpen, dan mag je contact opnemen met Rob van Boekel.

  Kantine 
  Hebben jullie de menukaart al gezien? En de uitbreiding van het drankassortiment? Ook staan er genoeg prullenbakken op ons sportpark. Gebruik deze dan blijft ons sportpark schoon. Binnenkort staan er enkele prullenbakken speciaal voor plastic flesjes waar inmiddels statiegeld op zit. Door deze te verzamelen en in te leveren als club hoeven we dit niet door te rekenen in de prijzen.
  Meer info Hanneke of Danielle