• Notulen Algemene Leden Vergadering november 2023

    7 feb 2024
  • Op 14 november 2023 vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Je leest in de bijlagen hieronder de notulen en de verslagen van deze vergadering.

  • Notulen vergadering

  • Resultaat 2022/2023, begroting 2023/2024

  • Balans juni 2023

  • Verslag Kascommissie 2022/2023