• Notulen Algemene Ledenvergadering

    12 feb 2020
  • Op dinsdag 3 december 2019 vond de Algemene Ledenvergadering van Nooit Gedacht plaats in de kantine op Sportpark de Biescamp.

    Lees hieronder de notulen en de presentatie van deze vergadering.

  • Notulen ALV 2019

  • Presentatie ALV 2019