• Resultaten enquête en speerpunten 2019

  21 dec 2018
 • Terugkoppeling resultaten enquête Nooit Gedacht en speerpunten 2019
  In het weekend van 10 en 11 november heeft het bestuur gevraagd om ideeën en suggesties. Aan deze oproep is goed gehoor gegeven. In totaal hebben 231 personen de enquête ingevuld. De uitslag en de speerpunten die we voor komend jaar hebben opgesteld zijn toegelicht in de Algemene Leden Vergadering van dinsdag 11 december. Ook in het kaderoverleg van maandag 17 december zijn de resultaten toegelicht. Hieronder lees je een korte samenvatting:

  Uniek ingevulde enquêtes:

  • Kind t/m 16 (soms in groep): 7                
  • Man: 123                                                
  • Vrouw: 80 
  • anoniem: 21 

  Totaal: 231 
  Waarvan:

  • leider: 30
  • trainer: 10
  • speler 122
  • ouder: 46
  • vrijwilliger 15
  • anoniem: 8

  Totaal 231

  Resultaten
  Alle ingevulde opmerkingen en verbeterpunten hebben we onderverdeeld in categorieën. Hieronder lees je de verschillende onderdelen. Groen geeft aan wat er goed gaat per onderdeel. Blauw zijn de verbeterpunten en rood geeft aan waar de prioriteiten voor de komende tijd liggen.


  Speerpunten 2019
  Per commissie zijn met behulp van de input uit de enquêtes de belangrijke speerpunten voor komend jaar aangegeven. Deze lees je hieronder:

  Bestuur

  • Zichtbaar en benaderbaar zijn
  • Aandacht voor het vorm geven van een vitale vereniging
  • Samen met communicatiecommissie zorgen voor duidelijke communicatielijnen intern en extern


  Technische commissie (Senioren)

  • Heren 2/3 op niveau brengen in kwaliteit en kwantiteit
  • Aandacht voor lagere elftallen (niet selectieteams)
  • Opleiding scheidsrechters en grensrechters
  • Opstart nieuwe voetbalvormen
  • Juiste aandacht voor meiden en vrouwen binnen NG en KNVB programma

  Technische commissie (Jeugd)

  • Aandacht voor opleiding van meer en betere jeugdtrainers 
  • Aandacht voor lagere elftallen (niet selectieteams)
  • (meer) Betrekken van selectie bij jeugdtrainingen
  • Vervanging van trainingsmateriaal zoals ballen e.d.
  • Aandacht voor doorstroming jeugd naar senioren
  • Aandacht voor gedrag van ouders en supporters langs de lijn
  • Respect voor de jeugdkaderleden

  Accommodatiecommissie

  • Realiseren van bankjes langs de velden
  • Aandacht voor temperatuur en kwaliteit douches
  • Staat van de velden, afspraken met gemeente Oss
  • Noodzakelijk onderhoud
  • Opstellen en onderhouden sleutelplan
  • Aandacht voor aanduiding velden
  • Vervanging netten

  Kantinecommissie

  • Aandacht voor alcoholbeleid voor jeugd onder 18
  • Kwaliteit en aanbod eten i.s.m. Sligro en Jaime van Grinsven
  • Bier kwaliteit i.o.m. Bavaria
  • Meer feestjes i.s.m. activiteitencommissie & supportersvereniging
  • Dartkasten/borden januari 2019

  Communicatiecommissie

  • Aandacht voor inzet communicatiekanalen in relatie tot huidig gebruik van kanalen (website/ social media)
  • Aandacht voor PR 
  • Samen met bestuur zorgen voor duidelijke communicatiestructuur binnen de club.


  Activiteiten commissie

  • Meer activiteiten op zondag in overleg met kantine en met aandacht voor horeca in Geffen. 
  • Tijdige communicatie over activiteiten
  • Zorg voor een juiste balans tussen de activiteiten en hetgeen je verlangt van je vrijwilligers.
  • Voor sommige activiteiten kartrekkers zoeken, bijvoorbeeld oudervoetbal


  Sponsorcommissie

  • Enquête houden onder sponsors
  • Aandacht voor sponsoring rond kunstgrasveld
  • Uitbreiden sponsormogelijkheden
  • Onderhouden van goede contacten met sponsors

  Secretariaat

  • Invoeren VOG binnen NG per 2019-2020
  • Toepassen en uitvoeren AVG protocol
  • Up-to-date brengen/houden van ledenadministratie
  • Werven en behouden van dienstdraaiers voor het secretariaat e.d. in het weekend
  • Succesvol organiseren KNVB beker finale standaardteams op 9 juni 2019 

  Financiële commissie

  • Financiële huishouding op orde brengen
  • Meer en tijdig inzicht in de cijfers
  • Bewaking begrotingen per commissie
  • Achterstand incasso’s boete en contributie wegwerken
  • Financiële commissie uitbreiden 

  Kleding

  • Protocol kleding communiceren
  • Kleding aanbod Van Schijndel bedrijfs -en sportkleding laten zien (ook evt via website)
  • Indien behoefte aan warme coachjassen, neem contact op met Wim van Herpen.
  • We zorgen voor representatieve JAKO shirts binnen geheel NG
  • Aandacht voor nieuwe tassen en reserveshirts 

  Vrijwilligers

  • Werven van nieuwe vrijwilligers (veel ouders/leden willen helpen in beperkte tijd).
  • Koesteren huidige vrijwilligers
  • Inschakelen KNVB en SEC voor binding met de club en vrijwilligersbeleid
  • Intekenlijst vrijwilligers aan begin seizoen beschikbaar stellen

  Tot slot
  Zoals je kunt lezen zijn we vol goede moed om deze speerpunten het komende jaar op de rit te zetten. Dit kunnen wij natuurlijk nooit alleen. We zijn net als alle andere verenigingen afhankelijk van de inzet van vele vrijwilligers. Op de enquêteformulieren kon je aangeven of je bereid bent om zaken mee op te pakken. Heb je dit niet aangegeven en wil je toch graag meehelpen, denken of organiseren. Meld je dan bij een van de bestuursleden.