• Stand van zaken kunstgrasveld

    11 okt 2018
  • Goed nieuws over het kunstgrasveld! Na 2 jaar in gesprek te zijn geweest met de gemeente stelt het college van burgemeester en wethouders van Oss in de programmabegroting voor om een bedrag van 550.00 Euro beschikbaar te stellen voor de aanleg van een kunstgrasveld bij onze vereniging. Begin november staat de programmabegroting op de agenda van de raad. Als de gemeenteraad instemt starten de werkzaamheden voor de aanleg van dit veld in 2019.