• Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

  18 okt 2021
 • Hierbij nodigen wij jullie allen uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van onze vereniging. Deze zal worden gehouden op dinsdag 02 november 2021 in de kantine, aanvang 21.00 uur.

   Agenda: 

  1. Opening en mededelingen door de voorzitter.
  2. Terugblik afgelopen jaar.
  3. Verslag van de commissie kascontrole.
  4. Benoeming nieuwe commissie kascontrole.
  5. Jaarverslag financiƫn seizoen 2020-2021 en vaststelling
  6. Begroting seizoen 2021-2022 en vaststelling.
  7. Contributie
  8. Recht van opstal.
  9. Voorstel wijziging statuten naar aanleiding van wetswijziging 1 juli 2021. 
  10. Voorstel nieuwe kandidaten en aftredende bestuursleden inclusief stemming.                                                                     
  11. Speerpunt 2021/22: aanwas vrijwilligers, VOG
  12. Rondvraag.
  13. Afsluiting met drankje van Nooit Gedacht.

  Voor agendapunt 9. Voorstel wijziging statuten naar aanleiding van wetswijziging in de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021 geldt dat de Algemene Ledenvergadering deze statutenwijziging moet goedkeuren. Bij een statutenwijziging is het nodig dat tweederde van alle leden in de vergadering aanwezig moeten zijn. Meestal zijn er niet zoveel leden aanwezig en in dat geval is het nodig om een tweede vergadering uit te schrijven. Deze tweede vergadering plannen we uit voorzorg aansluitend op 2 november om 22.00 uur. Zie hiervoor de uitnodiging voor de tweede ALV.

  Een vriendelijk verzoek aan alle leden om hierbij aanwezig te zijn. Maak gebruik van deze gelegenheid om je mening te uiten en een positieve bijdrage te leveren, met als doel onze vereniging nog beter en sterker te maken.

  Bestuur Nooit Gedacht