• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 14 november!

  1 nov 2023
 • Hierbij nodigen wij alle leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, leiders en trainers uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 14 november 2023 in de kantine en begint om 20.00 uur.

  Agenda

  1. Opening en mededelingen door de voorzitter

  2. Terugblik afgelopen jaar

  3. Verslag van de commissie kascontrole

  4. Benoeming nieuwe commissie kascontrole

  5. Jaarverslag financiën seizoen 2022-2023 en vaststelling

  6. Begroting seizoen 2023-2024 en vaststelling

  7. Contributie

  8. Samenstelling bestuur

  9. Speerpunten 2023/24: blijven werken aan binding leden met vereniging, werving/behoud vrijwilligers, controle energieverbruik, gevolgen van demografische verandering Geffen ( nieuwe woonwijk)

  10. Rondvraag

  11. Afsluiting met drankje van Nooit Gedacht

   

  Bestuur en vrijwilligers

  Voor agendapunt 8, samenstelling bestuur

  • Aftredende en niet herkiesbare bestuursleden

  • Aftredend en herkiesbaar bestuursleden

  Er zijn en worden mogelijk nieuwe bestuursleden benaderd. Maar nog niet alle bestuursfuncties zijn op dit moment ingevuld. Deze functies zijn nog open: 

  Voorzitter
  Communicatie-commissie
  Kantinecommissie
  Activiteiten-commissie

  We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers met hart voor de club die een tijdje in het bestuur willen meedraaien. (zie hiervoor ook het dit bericht: https://www.nooitgedachtgeffen.nl/gezocht-vrijwilligers-met-hart-voor-de-vereniging)

  Dus heb je interesse, ben jij die persoon die we zoeken of ken jij iemand, laat het weten door een mail te sturen aan voorzitter@nooitgedachtgeffen.nl of spreek een van de huidige bestuursleden aan.

   Ben erbij!

  Een vriendelijk verzoek aan alle leden om hierbij aanwezig te zijn. Maak gebruik van deze gelegenheid om je mening te uiten en een positieve bijdrage te leveren, met als doel onze vereniging nog beter en sterker te maken.

   

  SAMEN ZIJN WIJ NOOIT GEDACHT!

  Bestuur Nooit Gedacht