• Werkzaamheden kunstgras

    22 feb 2020
  • Update!

    De werkzaamheden vinden vrijdag plaats in plaats van de eerder vermelde woensdag.  De hoeveelheid infill van het kunstgras wort dan aangepast. Dit gebeurt naar aanleiding van klachten van spelers die bij het spelen op het kunstgras snel snij -en schaafwonden opliepen. We hebben deze klachten met de gemeente besproken. Topgrass, de leverancier van kunstgras, geeft aan een hoeveelheid infill af te gaan voeren.